22.01.2017 22:10:31
16587.9453125 Система ЭЛЕКТРОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КарГУ имени Е.А.Букетова
                     Қазақ тілі


Русский язык

Әкімшілік

Электронды құжаттар жүйесі

Төлем есебі

Оқу кестесі

ПОҚ кәсіби жетістіктерінің банкі

Оқу жоспары

Кредиттік технология

Студенттің жеке кабинеті

Қашықтықтан оқыту

Қазақстан тарихы

МАК 2016

ОЖСБ 2016


Физика пәні бойынша олимпиада

Мониторинг итогового контроля

Оқытушының жеке кабинеті

Жатақана

Студенттердің денсаулық сақтау орыны

Ағым туралы мәлімет 2015-2016 оқу жылы

Олимпиада

ЭУЖ компьютерлік қауіпсіздікпен қамтамассыз ету

ТОжТ өтініштері