01.12.2015 00:38:11
32253.5859375 Система ЭЛЕКТРОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КарГУ имени Е.А.Букетова
                    Әкімшілік

Электронды құжаттар жүйесі

Төлем есебі

Кесте

ПОҚ кәсіби жетістіктерінің банкі

Оқу жоспары

Кредиттік технология

Студенттің жеке кабинеті

Қашықтықтан оқыту

Қазақстан тарихы

ОЖСБ 2015


Оқытушының жеке кабинеті

Жатахана

Студенттердің денсаулық сақтау орыны

Ағым туралы мәлімет 2015-2016 оқу жылы

Олимпиада

ЭУЖ компьютерлік қауіпсіздікпен қамтамассыз

ТОжТ өтініштері