27.03.2019 04:32:29
10750.109375 Система ЭЛЕКТРОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КарГУ имени Е.А.Букетова
                     Қазақ тілі


Русский язык

Әкімшілік

Электронды құжаттар жүйесі

Қызметкерлерге және білім алушыларға қызмет көрсету орталығы

Оқу кестесі

Элективті пәндер каталогы

ПОҚ кәсіби жетістіктерінің банкі

Оқу жоспары

Кредиттік технология

Студенттің жеке кабинеті

Қашықтықтан оқыту

Олимпиада по дефектологии

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (МЕ)

ОЖСБ 2018

Для операторов ВОУД


Физика пәні бойынша олимпиада

Мониторинг итогового контроля

Оқытушының жеке кабинеті

Жатақхана

Студенттердің денсаулық сақтау орыны

ГРАНТТАРДЫ БӨЛУ

Информатика мен программалаудан олимпиада

ЭУЖ компьютерлік қауіпсіздікпен қамтамассыз ету

ТОжТ өтініштері