21.07.2018 09:52:35
9239.58984375 Система ЭЛЕКТРОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КарГУ имени Е.А.Букетова
                     Қазақ тілі


Русский язык

Әкімшілік

Электронды құжаттар жүйесі

Төлем есебі

Оқу кестесі

Элективті пәндер каталогы

ПОҚ кәсіби жетістіктерінің банкі

Оқу жоспары

Кредиттік технология

Студенттің жеке кабинеті

Қашықтықтан оқыту

Олимпиада по электронике

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (МЕ)

МАК 2018

ОЖСБ 2018


Физика пәні бойынша олимпиада

Мониторинг итогового контроля

Оқытушының жеке кабинеті

Жатақхана

Студенттердің денсаулық сақтау орыны

ГРАНТТАРДЫ БӨЛУ

Олимпиада

ЭУЖ компьютерлік қауіпсіздікпен қамтамассыз ету

ТОжТ өтініштері