15.12.2019 01:04:11
4266.859375 Система ЭЛЕКТРОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КарГУ имени Е.А.Букетова
                     Қазақ тілі


Русский язык

Әкімшілік

Электронды құжаттар жүйесі

Қызметкерлерге және білім алушыларға қызмет көрсету орталығы

Оқу кестесі

Элективті пәндер каталогы

ПОҚ кәсіби жетістіктерінің банкі

Оқу жоспары

Кредиттік технология

Студенттің жеке кабинеті

Қашықтықтан оқыту

МЕ

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (МЕ)

МАК 2019

ОЖСБ 2019

Физика пәні бойынша олимпиада

Олимпиада по физической культуре и спорту

Қорытынды бақылауға рұқсат беру

Оқытушының жеке кабинеті

Жатақхана

Студенттердің денсаулық сақтау орыны

ГРАНТТАРДЫ БӨЛУ

Информатика мен программалаудан олимпиада

ЭУЖ компьютерлік қауіпсіздікпен қамтамассыз ету

ТОжТ өтініштері