Назад

Факультет деканы мен кафедра меңгерушісіне АРМ-Мониторинг 2011 Письмо декану и завкафедрами по АРМ-Мониторинг 2011
БАҒДАРЛАМАСЫН ПАЙДАЛАНУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУ Инструкция для работы с программой
БАҒДАРЛАМАСЫНДА ЕСЕП ЖАСАУ БОЙЫНША ПАЙДАЛАНУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУ Инструкция по формированию отчетов
Ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектерінің тізімі Инструкция по заполнению списка научных трудов
1 үлгі. Оқытушы жөніндегі жалпы мағлұмат Форма 1. Общие данные о преподавателе
2 үлгі. Оқытушының оқу-әдістемелік қызметінің нәтижелері Форма 2. Результаты учебно-методической деятельности преподавателя
3 үлгі. Оқытушының ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелері Форма 3. Результаты научно-исследовательской деятельности преподавателя
4 үлгі. Оқытушының оқу қызметінің нәтижелері Форма 4. Результаты учебной работы преподавателя